Công Ty TNHH Vac Sài Gòn

 • Nhật Bản VAC Consulting Co., Ltd.
 • Myanmar VAC Yangon Co., Ltd.
Ngôn ngữ
 • 日本語
 • Tiếng Việt
Liên hệ

Liên hệ

Lưu ý: Các mục ký hiện là bắt buộc nhập, bạn sẽ không gửi được nếu không nhập.

Tên
Tên công ty
Vị trí・Chức vụ
Số điện thoại

(Ví dụ:03-1234-5678)

Số fax
Mã bưu điện
Tỉnh

Nếu bạn ở bên ngoài Nhật Bản, hãy nhập "Ở nước ngoài".

Thành phố hoặc thấp hơn
Địa chỉ mail
Xác nhận địa chỉ mail
Nội dung câu hỏi
Bạn vui lòng điền bảng khảo sát sau

Bạn biết trang web này từ đâu ?

Chính sách bảo mật
Tôi đồng ý với các Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật.

Công ty VAC Sài Gòn, luôn nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong một xã hội thông tin và truyền thông hiện đại, và luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên các chính sách sau đây:

1. Về thu thập thông tin cá nhân

 • Công ty thu thập thông tin bằng các phương tiện hợp pháp và chân chính.

2. Về sử dụng thông tin cá nhân

 • • Công ty sử dụng thông tin cá nhân trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh, trong phạm vi mục đích sử dụng được chỉ định tại thời điểm thu thập thông tin.
 • • Khi công ty chia sẻ thông tin với bên thứ ba hoặc giao việc xử lý thông tin cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc kiểm tra nghiêm ngặt, tiến hành giám sát phù hợp đối với bên thứ ba để giữ bí mật.

3. Về cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

 • Công ty không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của cá nhân, trừ khi pháp luật yêu cầu.

4. Về quản lý thông tin cá nhân

 • • Công ty bảo vệ tính chính xác của thông tin cá nhân và quản lý một cách an toàn.
 • • Công ty thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin nghiêm ngặt để ngăn chặn mất mát, phá hủy, làm sai lệch, rò rỉ thông tin cá nhân
 • • Công ty sẽ không làm rò rỉ thông tin cá nhân, hoặc mang thông tin ra ngoài, v.v.

5. Về việc Công khai- Chỉnh sửa- Ngưng sử dụng- Xóa thông tin cá nhân

 • Công ty đảm bảo rằng cá nhân có quyền yêu cầu công khai, chỉnh sửa, ngưng sử dụng, xóa thông tin cá nhân. Trong trường hợp có yêu cầu như vậy, công ty sẽ đối ứng kịp thời.
 • Ngoài ra, nếu có bất kỳ ý kiến, hoặc câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công ty, vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn thông tin cá nhân của công ty tại địa chỉ: info@vac-viet.com

6. Tổ chức – Cơ cấu

 • • Công ty thực hiện quản lý thông tin cá nhân nghiêm ngặt, chỉ định người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
 • • Công ty thực hiện đào tạo cho cán bộ nhân viên về bảo vệ và quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân, và đảm bảo xử lý đúng cách thông tin cá nhân trong công việc hàng ngày.

7. Xây dựng- Triển khai- Duy trì- Cải thiện Chương trình tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân

 • Để thực hiện phương châm này, công ty đã xây dựng Chương trình tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân (bao gồm: Các chính sách, “Quy định bảo vệ thông tin cá nhân”, và các quy tắc, quy định khác), Điều này sẽ được thực hiện và duy trì bởi nhân viên công ty và các bên liên quan khác, công ty sẽ liên tục cải thiện.