Công Ty TNHH Vac Sài Gòn

  • Nhật Bản VAC Consulting Co., Ltd.
  • Myanmar VAC Yangon Co., Ltd.
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • 日本語
Liên hệ

Fee

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp – văn phòng đại diện

Phí dịch vụ(Chưa VAT)
Thành lập văn phòng đại diện 2,000 USD~
Thành lập doanh nghiệp IT, Tư vấn 3,500 USD~
Xây dựng 4,000 USD~
Chế biến/Sản xuất/Chế tạo 5,000 USD~
Công ty thương mại ( bán lẻ) 7,000 USD~
Thay đổi giấy phép Thay đổi địa chỉ công ty 500 USD
Thay đổi người đại diện pháp luật 500 USD
Bổ sung ngành nghề 2,000 USD~
Phí công chứng tại phòng công chứng và chứng nhận tại Đại sứ quán Việt Nam 30.000 yên
※Phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào nội dung của giấy phép.
※Về thay đổi giấy phép, ngoài nội dung ghi ở trên thì chúng tôi cũng hỗ trợ thay đổi tên công ty, thông tin nhà đầu tư.

Hỗ trợ nghiệp vụ Kế toán – Thuế – Kiểm toán

Phí(Chưa VAT)
Hỗ trợ nghiệp vụ Kế toán – Thuế
Ghi chép sổ sách kế toán, tạo sổ sách kế toán tài chính, báo cáo tháng, báo cáo năm
Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế nhà thầu.
IT、Tư vấn 500 USD/Tháng
Công ty thương mại 600 USD/ Tháng
Chế biến/Sản xuất/Chế tạo 700 USD/ Tháng
Hỗ trợ quyết toán thuế (Bao gồm hỗ trợ kiểm toán) 1,000 USD/Lần
Khai thuế thu nhập cá nhân 500 USD/Người/ Lần
Tạo lập sổ sách kế toán thu chi cho văn phòng đại diện ( Tiếng Nhật, Tiếng VIệt) 50 USD/ Lần

Hỗ trợ nghiệp vụ lao động

Phí (Chưa VAT) Khác (Chưa VAT)
Tính lương (10 người trở xuống) 150USD/Tháng~ + 1 người 10USD/Tháng
Tạo lập và đăng ký thang bảng lương 200 USD/Lần
Tạo lập và đăng ký nội quy lao động 500 USD/Lần~

Đại lí thực hiện thủ tục xin cấp Visa, Giấy phép lao động

Phí (Chưa VAT)
Visa 3 tháng nhiều lần 180 USD/lần
Giấy phép lao động 600 USD/lần
Thẻ tạm trú 200 USD/lần
※Phí trên chưa bao gồm phí công chứng, dịch thuật công chứng, phí phát hành.
Phần thực phí sẽ được chúng tôi tính riêng.

Hợp đồng tư vấn

Phí (Chưa VAT)
Hợp đồng tư vấn 200 USD/Tháng