Công Ty TNHH Vac Sài Gòn

 • Nhật Bản VAC Consulting Co., Ltd.
 • Myanmar VAC Yangon Co., Ltd.
Ngôn ngữ
 • 日本語
 • Tiếng Việt
Liên hệ

Thành lập công ty tại Việt Nam / Thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập công ty tại Việt Nam

 • 01

  Thành lập công ty tại Việt Nam

  Thủ tục và các tài liệu cần thiết được quy định trong Luật Đầu tư 67/2014 / QH13 2014 (Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015)
  Trong trường hợp thành lập công ty với 100% vốn nước ngoài, thì sẽ:

  ①Đăng ký Dự án đầu tư (hoàn thành đăng ký dự án)
  ②Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)
  ③Đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  (Được đơn giản hóa so với trước đây)

 • 02

  Hình thức đầu tư

  Công ty
  • Hình thức đầu tư phổ biến
  • Có thể được thành lập với 100% vốn nước ngoài, ngoại trừ một số ngành do nước ngoài quản lý
  • Hầu hết các công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam đều chọn hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Công ty TNHH một thành viên: Một nhà đầu tư (cá nhân / tổ chức)
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Hai hoặc nhiều nhà đầu tư (cá nhân / tổ chức) Số lượng nhà đầu tư tối đa là 50
  • Công ty cổ phần: Yêu cầu 3 nhà đầu tư (cá nhân / tổ chức). Không giới hạn về số lượng nhà đầu tư
  • Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam, nhưng số lượng không nhiều
 • 03

  Thủ tục thành lập công ty con tại địa phương

  Hồ sơ chuẩn bị
  • Thủ tục công chứng / chứng nhận / dịch thuật tại Nhật Bản, chẳng hạn như Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty mẹ tại Nhật Bản.
  • Hợp đồng thuê văn phòng công ty
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký(Khoảng 1 tháng cho việc chuẩn bị hồ sơ)
  ①Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)
  ②Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
  • IRC: 1-2 tháng sau khi đăng ký
  • ERC: Được cấp trong từ 10 ngày đến 2 tuần
  • Đối với nhà bán lẻ: Cần phải đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh quản lý sau khi nhận được ERC (2-3 tháng)
  Làm con dấu công ty
  Có thể có nhiều con dấu công ty
  Công báo thông tin công ty
  Đăng bố cáo để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia.
 • 04

  Hồ sơ cần thiết

  Phía Nhật
  # Hồ sơ cần thiết Số lượng Ngôn ngữ Công chứng
  Văn phòng công chứng
  Chứng thực
  Phòng Tư pháp
  Chứng thực
  Bộ ngoại giao
  Chứng thực
  Đại sứ quán việt nam
  Dịch
  Đại sứ quán việt nam
  Người ký
  1 Giấy đăng ký kinh doanh
  (Bản gốc)
  1 Tiếng Nhật Người đại diện pháp luật công ty mẹ
  2 Điều lệ
  (Bản sao)
  1 Tiếng Nhật Người đại diện pháp luật công ty mẹ
  3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2 năm gần nhất (Bản sao) 1 Tiếng Nhật Kế toán viên
  4 Giấy chứng nhận số dư ngân hàng
  (Bản gốc)
  1 Tiếng Nhật Ngân hàng
  5 Giấy chứng nhận kinh nghiệm
  (2 công ty trở lên)
  2 Tiếng Nhật Khách hàng
  6 Hộ chiếu (bản sao)
  (Người đại diện công ty mẹ ở Nhật)
  3
  7 Hộ chiếu (bản sao)
  (Người đại diện công ty con ở Việt Nam)
  3

  * Đối với hồ sơ có ghi ngày, thời hạn hiệu lực là (khoảng) 3 tháng kể từ ngày phát hành. (Không bao gồm chứng chỉ kinh nghiệm)

  Phía Việt Nam
  # Hồ sơ cần thiết Số lượng Ngôn ngữ Công chứng
  Văn phòng công chứng Việt Nam
  Người ký Tham khảo
  1 Đơn đăng ký thực hiện dự án đầu tư 4 Tiếng Việt Người đại diện pháp luật công ty mẹ Sau khi VAC hoàn thành, đại diện pháp luật công ty mẹ ký tên
  2 Đơn đề xuất dự án đầu tư 4 Tiếng Việt Người đại diện pháp luật công ty mẹ Sau khi VAC hoàn thành, đại diện pháp luật công ty mẹ ký tên
  3 Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp 4 Tiếng Việt Người đại diện pháp luật công ty mẹ Sau khi VAC hoàn thành, đại diện pháp luật công ty mẹ ký tên
  4 Điều lệ công ty 4 Tiếng Việt Người đại diện pháp luật công ty mẹ Sau khi VAC hoàn thành, đại diện pháp luật công ty mẹ ký tên
  5 Danh sách nhân viên
  (Member list)
  4 Tiếng Việt Người đại diện pháp luật công ty mẹ Sau khi VAC hoàn thành, đại diện pháp luật công ty mẹ ký tên
  6 Giấy ủy quyền Giám đốc đầu tư 4 Tiếng Việt Người đại diện pháp luật công ty mẹ Sau khi VAC hoàn thành, đại diện pháp luật công ty mẹ ký tên
  7 Danh sách người đại diện 4 Tiếng Việt Người đại diện pháp luật công ty mẹ Sau khi VAC hoàn thành, đại diện pháp luật công ty mẹ ký tên
  8 Hợp đồng thuê văn phòng (Bản sao) 4 Tiếng Việt Bên thuê – bên cho thuê Nếu chủ sở hữu đất là công ty, yêu cầu phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tòa nhà.

  * Đối với hồ sơ có ghi ngày, thời hạn hiệu lực là (khoảng) 3 tháng kể từ ngày phát hành. (Không bao gồm chứng chỉ kinh nghiệm)

 • 05

  Những mục lưu ý

  # Hồ sơ cần thiết Tham khảo
  1 Giấy đăng ký kinh doanh Cần thiết nếu bên mua là một công ty Nhật Bản.
  Yêu cầu dịch công chứng sang tiếng Việt tại tại đại sứ quán / lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản. Trong trường hợp có nhiều trang, vui lòng kiểm tra xem tất cả các trang đều phải có con dấu (giáp lai).
  2 Điều lệ công ty Yêu cầu dịch công chứng sang tiếng Việt tại tại đại sứ quán / lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản. Trong trường hợp có nhiều trang, vui lòng kiểm tra xem tất cả các trang đều phải có con dấu (giáp lai).
  3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2 năm gần nhất (Bản sao) Yêu cầu dịch công chứng sang tiếng Việt tại tại đại sứ quán / lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản. Trong trường hợp có nhiều trang, vui lòng kiểm tra xem tất cả các trang đều phải có con dấu (giáp lai).
  4 Giấy chứng nhận số dư ngân hàng (Bản gốc) Số dư của ngân hàng phải lớn hơn số tiền đầu tư.
  5 Giấy chứng nhận kinh nghiệm Mục đích để cho thấy rằng có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản về công việc dự kiến sẽ làm tại Việt Nam.
  Vui lòng gửi bản sao hợp đồng đã ký với một công ty khác về việc kinh doanh có liên quan tại Nhật Bản. Đóng dấu công ty. Vui lòng chuẩn bị hợp đồng với nhiều hơn hai công ty.
  6 Hộ chiếu (bản sao)
  (Người đại diện công ty mẹ ở Nhật)
  Có thể công chứng tại Văn phòng công chứng Việt Nam.
  Nếu ở Nhật Bản, vui lòng công chứng tại Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản.
  7 Hộ chiếu (bản sao)
  (Người đại diện công ty con ở Việt Nam)
  Có thể công chứng tại Văn phòng công chứng Việt Nam.
  Nếu ở Nhật Bản, vui lòng công chứng tại Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản.
 • 06

  Dịch vụ đặc biệt

  Khi thành lập công ty tại Việt Nam, cần phải công chứng các loại hồ sơ (Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ, Báo cáo tài chính) của công ty mẹ ở Nhật Bản tại văn phòng công chứng và chứng thực những hồ sơ đã được chứng nhận tại Sở ngoại vụ/ Sở tư pháp này tại Đại sứ quán Việt Nam. Thủ tục khá rườm rà và mất thời gian, đặc biệt liên quan đến các doanh nghiệp địa phương thì sẽ trở thành một trọng trách lớn. VAC Consulting Co., Ltd., là một công ty con của tập đoàn công ty chúng tôi, sẽ tiến hành các thủ tục công chứng và chứng thực này với mức giá thấp.

Thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

 • 01

  Lịch trình thành lập

  Liên quan đến thành lập Văn phòng đại diện (VPDD)
  Kê khai lần đầu Thuế thu nhập cá nhân
  Liên quan đến xin Giấy phép lao động
  Nộp hồ sơ thành lập VPDD
  (Thời gian từ 02 tuần đến 01 tháng)

  Nhận giấy phép VPDD

  Đăng ký và nhận con dấu
  (Thời gian trên dưới 3 ngày làm việc)

  Sau khi nhận được mã số thuế VPDD thì đăng ký mã số thuế cá nhân

  Sau khi thành lập xong VPDD thì xin Giấy phép lao động

  Đăng ký và nhận mã số thuế VPDD
  (Thời gian trên dưới 10 ngày làm việc)

  Đăng ký và nhận mã số thuế cá nhân
  (Thời gian trên dưới 10 ngày làm việc)

  Xin và nhận Giấy phép lao động

  Mở tài khoản ngân hàng
  Sau mỗi quý thì phải kê khai và nộp thuế TNCN
  Sau khi nhận được Giấy phép lao động thì xin Thẻ tạm trú
 • 02

  Danh sách những hồ sơ cần thiết(Phía Nhật Bản)

  • Giấy phép của công ty có trụ sở tại Nhật Bản
  • Điều lệ công ty của công ty có trụ sở tại Nhật Bản
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty có trụ sở tại Nhật Bản 01 năm gần nhất
  • Hộ chiếu của Trưởng văn phòng đại diện
  • Ảnh của Trưởng văn phòng đại diện (6cm x 4cm)
 • 03

  Danh sách những hồ sơ cần thiết (Phía Việt Nam)

  • Hồ sơ đăng ký thành lập VPDD
  • Hợp đồng thuê VPDD
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê văn phòng
  • Giấy chứng minh quyền sở hữu của bên cho thuê văn phòng
 • 04

  Danh sách những hồ sơ cần thiết(Giấy ủy quyền)

  • Giấy bổ nhiệm Trưởng VPDD
   (Giám đốc Công ty → Trưởng VPDD)
  • Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế
   (Trưởng VPDD → Công ty VAC)
  • Giấy ủy quyền nhận Giấy phép, đăng ký và nhận con dấu)
   (Trưởng VPDD → Công ty VAC)

  * Trước tiên, Trưởng VPDD và nhân viên VAC cần phải làm Giấy ủy quyền và công chứng tại các văn phòng công chứng ở Việt Nam.